ANPASSAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

För att säkerställa våra anställdas och våra kunders säkerhet har vi full försäkring för verksamheten.
Om olyckan skulle vara framme så kan ni vara säkra på att vi har ett funktionellt ekonomiskt skydd för alla situationer.
Vi har bl.a. en anpassad företagsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.